Kunststof bakken en pallets

Missie en kernwaarden

Alpac streeft er naar duurzame relaties met haar klanten op te bouwen door het bieden van de meest optimale kunststof material handling oplossing, die tot doel heeft haar klanten duurzamer, efficiënter, flexibeler en kostenbesparender te laten opereren.

Hiertoe heeft Alpac 5 pijlers gedefinieerd waarop haar uitvoerende beleid is gebaseerd.

Missie

Kwaliteit

De producten die Alpac ontwikkelt en levert voldoen altijd aan de hoogste kwaliteitseisen, zowel op het gebied van grondstofkeuze, constructieve robuustheid en (voedsel)veiligheid.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en de zorg voor de komende generaties is voor Alpac van significant belang. Wij willen met de inzet van onze producten bewerkstelligen dat de eenmalige verpakkingstroom wordt gereduceerd. Alpac heeft een eigen recycle apparaat waar wij onze kunststof material handling producten kunnen recyclen en deze transformeren tot nieuwe.

Alpac is gevestigd in een 100% energieneutraal en gaslook pand. Alle energie die wordt verbruikt, ook de energie voor onze machines in de assemblageafdeling, wordt opgewekt door onze eigen zonnepanelen.

Innovatief

Samen denken is samen creëren. Deze leus nemen wij zeer ter harte. Indien een standaard product niet de juiste oplossing biedt voor onze klant dan zoeken wij samen met onze klant naar een wel passende oplossing. Dit doen we door bestaande producten aan te passen en, als dat niet lukt, door nieuwe te ontwikkelen. Onze eigen R&D afdeling heeft zeer veel expertise in huis om deze ontwikkeltrajecten kostenefficiënt uit te voeren.

No-nonsense

Alpac is gevestigd in het oosten van Nederland en nuchterheid zit ons in het bloed. Onze cultuur laat zich dan ook omschrijven als no-nonsense, hardwerken en altijd doen wat je belooft. En vooral: je moet dingen niet moeilijker maken of laten lijken dan ze zijn!

Kosteneffectief

Alle oplossingen die Alpac biedt zijn kosteneffectief. Aan de ene kant doordat wij altijd een marktconforme prijs hanteren en aan de andere kant doordat onze kunststof material handling oplossingen tot doel hebben kosten te besparen bij onze klanten.

Kernwaarden

Eerlijkheid & transparantie:

In het zaken doen met onze klanten & leveranciers.

Duurzaam & toekomstgericht:

Wij gaan verantwoord om met mensen, materialen, middelen en milieu in een circulaire economie.

Innovatief & efficiënt:

Wij gaan voor slimmer, lichter, sterker, beter en duurzamer door innovatie en co-creatie.

Creatief:

Van de door ons voorgestelde oplossingen.

Daadkrachtig:

Onze plannen snel en goed uitvoeren.

Gedreven & betrouwbaar:

In het realiseren van succesvolle projecten.